+7 (910) 4550777
mail@di.vision

 

 
 
   

JAROSLAV KEMNITS
creative vfx director

kemnits@gmail.com
+7 (916) 6967159
 
MIKHAIL MALOV
producer

mike.malov@gmail.com
+7 (910) 4550777
 
KIRILL KEMNITS
director, co-producer

kirill.kem@gmail.com
+7 (916) 0943544